Thomas Andersen kommer fra Furnes i Ringsaker kommune og startet på baryton i Furnes skolekorps 8 år gammel. Senere gikk han over til tuba, og etter hvert som interessen for musikk ble større og ønsket om mer utfordringer, begynte han i både Brumunddal Jente- og Guttemusikkorps og Hamar Ungdomskorps.

Musikkutdanningen startet ved musikklinjen på Stange videregående skole, før det ble ett år på musikklinjen ved Manger Folkehøgskole.

I 2001 avtjente han verneplikten i musikktroppen ved HMKG og i 2002 startet han studiene på Griegakademiet, Institutt for musikk ved Universitetet i Bergen på en 4-årig bachelorgrad i utøvende musikk. I tillegg ble det fordypningsfag i korpsdireksjon med Harald Eikaas (musikksjef i NMF og avdelingsleder ved Fakultet for kunstfag ved UiS) Ved endte studier i Bergen, ble det en 2-årig mastergrad i utøvende musikk ved Norges Musikkhøgskole.

Thomas har ved flere anledninger spilt med de fleste profesjonelle orkestre og korps i Norge i tillegg til noen utenlandske bl.a Stockholm filharmoniske orkester.

Han har siden 2010 vært fast ansatt som tubaist i Kongelige norske marines musikkorps i Horten.

Thomas har lang erfaring med å dirigere skolekorps, og har de siste 4 årene vært fast ansatt i Horten kultorskole som skolekorspdirigent. Har er også mye brukt som vikardirigent og instruktør for flere voksenkorps i distriktet, og har i flere år vært instruktør på sommerkursene til Norges Musikkorps Forbund.