Krav om politiattest i Nøtterøy Musikkorps

Styret i Norges Musikkorps Forbund har vedtatt at alle medlemskorps skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. oktober 2009.

I Nøtterøy Musikkorps blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for korpset som innebærer et tillits eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Dette betyr i praksis for vårt korps at politiattest skal innhentes fra alle styrets medlemmer og dirigent.

Ved korpsturer med overnattinger skal det innhentes politiattest for samtlige reiseledere, såfremt det er deltakere under 18 år.

Dette gjøres i samråd med: Korpsets leder, eller stedfortreder korpsets sekretær.

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Korpset har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting:

1.) Søknaden om politiattest fylles ut av den søknaden gjelder for, og korpsets leder fyller ut en bekreftelse på hva søknaden gjelder for. Dette gjøres enkelt på politiets nettsider.

2.) Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til korpset.

3.) Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til korpsets ansvarlige for politiattester (leder) eller hans/hennes stedfortreder (sekretær).

Nøtterøy Musikkorps skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Søknadsskjema politiattest finner man på denne linken.